สินค้า/บริการ

..✨?✨.. #ความรู้ทั่วไปเรื่องนำ้ยาแอร์ ..✨?✨..
..?..คนทั่วไปมักเข้าใจว่า น้ำยาแอร์จะหมดไปเรื่อยๆ เมื่อใช้แอร์ไป.. ซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิด.. #น้ำยาแอร์ เป็น #ก๊าซเฉื่อยชนิดหนึ่ง และ #ไม่สลายตัวได้ง่าย เมื่อถูกนำไปใช้ในวงจรความเย็น น้ำยาจะไหลวนเวียนอยู่ภายในระบบท่อน้ำยาไปเรื่อยๆ .. ดังนั้นโอกาสเดียวที่น้ำยาแอร์จะหายไปจากระบบก็คือ เกิดการรั่วที่จุดใดจุดหนึ่งของท่อน้ำยา
..?..ดังนั้น คำว่า น้ำยาแอร์ขาด..ตามที่พูดๆ กันนั้นหมายถึงน้ำยาแอร์แปรสภาพจากก๊าซเฉื่อยกลายเป็นฟองอากาศหรือเรียกว่าน้ำยาแอร์เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนั่นเอง…ซึ่งในหลายๆ ครั้งก่อนการเติมน้ำยาแอร์ใหม่อาจจำเป็นต้องทำการ #ดูดอากาศและความชื้นออกจากระบบ ก่อนซึ่งภาษาช่างทั่วไปเรียกว่า #แวค #Vac นั่นเอง ..

จำนวนการเข้าชม