สินค้า/บริการ

??✨..ระบบกระจกไฟฟ้า คือ ระบบที่ทำหน้าที่เปิดและปิดกระจกโดยใช้สวิตช์ มอเตอร์กระจกไฟฟ้าจะหมุนเมื่อใช้สวิตช์กระจกไฟฟ้าการหมุนของมอเตอร์กระจก ไฟฟ้าจะเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนที่ขึ้นและลงโดยชุดควบคุมกระจกเพื่อเปิดหรือปิดกระจก
??✨..สวิตช์ปุ่มกด (Push button Switch) เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ตัดต่อวงจรไฟฟ้าควบคุม การทำงานของมอเตอร์ สวิตช์นี้จะมีหน้าสัมผัส (Contact) แบบปกติเปิด (Normally Open ; NO) 1 ชุดและแบบปกติปิด(Normally Close ; NC) เมื่อกดปุ่มแล้วหน้าสัมผัสทั้งคู่จะเปลี่ยนตำแหน่งและเมื่อปล่อยมือหน้าสัมผัสทั้งคู่จะกลับคืนตำแหน่งเดิมโดยไม่ค้างตำแหน่งด้วยแรงดันของสปริง เราเรียกการทำงานของหน้าสัมผัสนี้ว่า Momentary??✨..

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=NzQFr7o0aVo[/embedyt]

จำนวนการเข้าชม