สินค้า/บริการ

..?☀️?.. #ไฟหรี่ (Front Clear Light) เป็นไฟดวงเล็กที่ติดมุมของตัวรถทั้งด้านหน้า ด้านหลัง และที่ป้ายทะเบียนไฟทั้งหมดจะสว่างพร้อมกันเมื่อเปิดสวิสท์ไฟแสงสว่างในตำแหน่งเปิดไฟหรี่ ..
..?☀️?.. #ไฟหรี่ เป็น #ไฟแสงสีขาว ใช้สำหรับ #บอกความกว้างของรถยนต์ ประกอบด้วยโคมไฟสีขาว 2 ดวง พร้อมชุดหลอดชนิด 1 ไส้ ใช้หลอดไฟขนาด 5-8 วัตต์ ..

 

จำนวนการเข้าชม